Sunday, May 07, 2006

perisytiharan malaysia

Pengisytiharaan Malaysia
Selepas rundingan terakhir antara semua pihak yang terlibat, perjanjian Malaysia ditandatangani pada 8 Julai 1963 di Marlborough House, London antara kerajaan Britain, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Perisytiharan ini mengesahkan peralihan kedaulatan Britain ke atas Singapura, Sabah dan Sarawak.

Perisytiharan Malaysia
16 September 1963Perisytiharan Malaysia secara rasminya dibuat pada 16 September 1963 secara serentak di Kuala Lumpur, Singapura, Jesselton dan Kuching

------diagram: langkah-langkah ke arah pembentukan malaysia-----

No comments: